.

document 3503099 640

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 2021/2022

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

24,25,26 maja 2022 r. (egzaminy ósmoklasisty)

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.