.

document 3503099 640

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 2022/2023

13 października 2022 r. Święto Patrona Szkoły

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

23 maja 2023r.(egzamin ósmoklasisty)

24 maja 2023r. (egzamin ósmoklasisty)

25maja 2023r. (egzamin ósmoklasisty)

9 czerwca 2023 r.

19 czerwca 2023 r.