Od września do maja uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim projekcie (Nie)zwykła matematyka. Jego celem było m.in. rozwijanie zainteresowań, zdolności i  kompetencji matematycznych, poprzez zastosowanie metod aktywizacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Udział w projekcie umożliwił naszym uczniom rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania , argumentowania oraz wnioskowania. Zadaniem uczniów było zrealizowanie 12 wybranych zadań  z 10 modułów projektowych.

Marzena Janusz

Certyfikat Szkoła 61 page 0001

Zapraszamy na relację filmową z realizacji projektu. Link do filmu

mat

 

Nasza szkoła w tym roku również przystąpiła do udziału w akcji #Szkoła Pamięta. Uczniowie odwiedzili pobliski cmentarz zapalając znicze. Cześć uczniów wykonała prace plastyczne dotyczące tradycji Świat Zadusznych a także plakaty wspominające naszych lokalnych bohaterów zasłużonych dla regionu. Koordynatorem akcji były p. H. Jankowska oraz p. O. But Będzieszak.

dyplomszkolapamieta page 0001