eat 4461470 640

TYGODNIOWY JADŁOSPIS - PRZEDSZKOLE

TYGODNIOWY JADŁOSPIS - SZKOŁA

Obiady

I zmiana, godzina 11:35 (klasy 1-3)

II zmiana, godzina 12:35 (klasy 4-6)

III zmiana, godzina 13:35 (klasy 7-8)

Jednocześnie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. WSZYSTKIE opłaty z tytułu korzystania ze STOŁÓWKI (żywienie przedszkole, obiady szkoła- uczniowie, pracownicy) oraz opłaty za POBYT w przedszkolu NALEŻY UISZCZAĆ na poniższy numer konta: 62 8407 0003 0019 1261 2000 0004

Odpłatność odbywa się do  8. każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

Zgłoszenia nieobecności ucznia należy dokonywać wyłącznie przez e-dziennik u pani Joanny Szóstak najpóźniej dzień przed nieobecnością. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie przesyłana indywidualnie przez e-dziennik. Proszę nie korygować kwot podanych do zapłaty.

Karta zgłoszenia dziecka do korzystania z usług przedszkola

Umowa dotycząca pobierania opłat za posiłki

 

Katarzyna Ziemkiewicz

 ALERGENY W  ŻYWNOŚCI

alergeny 001

Wędliny mogą zawierać śladowe ilości  9,10,11 według oświadczenia producenta

Informacje umieszczone w tabeli zostały zaczerpnięte z: 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR  1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.