Martyna Paterczyk, Oliwia Musielak, Oliwia Jędraszczak i Antoni Osiński zostali laureatami XXVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej. Opiekunami uczniów są panie Mirela Robakowska i Hanna Jankowska. Brawa dla naszych wspaniałych uczniów.
konkurs wiedzy o Wielkopolsce