Klasa 6b w roku szkolnym 2022/2023 realizowała dwa programy edukacyjne: „Godziny Wychowawcze ze Światem, którego autorem jest Polska Akcja Humanitarna oraz „Finansoaktywni” pod patronem Ministerstwa Finansów.

Godziny wychowawcze ze światem to cykl zajęć, które skłoniły do refleksji na temat bieżących wydarzeń na świecie oraz wartości takich jak godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Celem programu było nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale również zwrócenie uwagi na odpowiedzialność za swoje codzienne wybory i zachowanie, które wpływają na ludzi w innych częściach świata.
Tematyka zajęć obejmowała:
- Zmiana perspektywy w patrzeniu na świat. Miejsce Europy w świecie.
- Krzysztof Kolumb – bohater czy najeźdźca?
- Podobieństwa w nas – nauka patrzenia na to, co łączy, a nie dzieli ludzi
- Tożsamości i przywileje.
- Stereotypy dotyczące Afryki.
- Refleksja nad skutkami katastrof naturalnych.
- Powody podróżowania a postrzeganie ludzi.
- Przyczyny braku dostępu do wody na świecie.

Finansoaktywni to program edukacyjny organizowany przez Ministerstwo Finansów adresowany do uczniów i nauczycieli klas 5-8 szkół podstawowych. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Misja: Budżet. Plan do działania! Celem programu było zapoznanie uczniów z pojęciem budżet – od rodzinnego do budżetu państwowego oraz kształtowanie nawyków planowania wydatków. Podczas zajęć uczniowie mieli za zadanie przygotować inwestycję w kwocie do 150 000 zł. Pierwsza grupa chłopców zaplanowała remont sali gimnastycznej. W wydatkach uwzględniono: wymianę podłogi, klimatyzację, nowe sprzęty sportowe, ławki, nagłośnienie oraz oświetlenie – koszt 150 000 zł. Druga grupa chłopców zaplanowała koszt boiska sportowego. W wydatkach ujęto: sztuczną nawierzchnię, montaż, ławki z oparciem, bramki oraz zestaw piłek. Koszt: 149 792 zł. Dziewczyny natomiast zaplanowały na boisku szkolnym strefę relaksu, w której znalazła się altanka, ławeczki, miejsce na ognisko, oświetlenie oraz roślinność. Koszt: 145 000 zł.


Opiekunem projektów była Pani Marzena Janusz.