W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 3 uczestniczyli w rządowym programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, którego  głównym celem była aktywizacja fizyczna uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Screenshot 20240630 200951 com.facebook.katana edit 46927050635546

Screenshot 20240630 200937 com.facebook.katana edit 46946865013147

Screenshot 20240630 200945 com.facebook.katana edit 46936213277211

Screenshot 20240630 201028