01 października 2021 r. w Kaliszu odbył się finał czwartej edycji “Nocy zawodowców” wydarzenia, którego celem jest popularyzacja wśród młodzieży kształcenia dualnego i zawodowego oraz pogłębianie wiedzy na temat zawodów. Tegorocznej edycji przyświecało hasło „hybrydowo – zawodowo”, stąd działania zostały realizowane zarówno stacjonarnie, jak i w sieci online. Przedsięwzięcie to, zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana  Marka Woźniaka. 

export1633464935314

Wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

241984075 391108122613551 296582025749552863 n