megaphone 2223049 640

21 września 2021 r.
 
klasy 1-3 godzina 17:00
klasy 4-6 godzina 17:30
klasy 7-8 godzina 18:00
 
13 grudnia 2021 r.
 
klasy 1-3 godzina 17:00
klasy 4-6 godzina 17:30
klasy 7-8 godzina 18:00
 
2 czerwca 2022 r.
 
klasy 1-3 godzina 17:00
klasy 4-6 godzina 17:30
klasy 7-8 godzina 18:00