Relacja z przebiegu projektu

Relacja nr 1

Relacja nr 2

EmbeddedImage 4