Relacja z przebiegu projektu

Nasza szkoła uczestniczy w programie "Szkolny Klub Sportowy" od 2017 roku. Jest on skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

sks3